Samenwerking en sponsoren

Stichting Literaire Activiteiten Zeist ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Zeist en van de Van Veenendaal-Bot Stichting.
Daarnaast ontvangt Literair Zeist op aanvraag van diverse fondsen aanvullende financiële bijdragen.

Literair Zeist werkt nauw samen met Bibliotheek Idea Zeist. Dit betreft de ontmoetingen met schrijvers en de  leesgroepen, het Voorleesproject door VMBO leerlingen Boek & Film, de LiteratuurPrijs Zeist en het Kinderboekenfeest. 

De bibliotheek verzorgt veel praktisch, publicitair en administratief werk.

Verder werkt Literair Zeist samen met Taalpodium Utrecht/Zeist, de drie boekwinkels in Zeist,CultuurZeist, Kunstenhuis Zeist/De Bilt, en incidenteel met andere culturele en maatschappelijke organsiaties in Zeist.