Stadsdichtersduo van Zeist

Voor de komende twee jaar zullen Diet Groothuis en Mary Heylema als duo het stadsdichterschap van Zeist vervullen.
Zaterdag 13 april 2019 heeft Henjo Hekman na drie jaar zijn stadsdichterschap afgesloten met de StadsdichtersEstafette en werden Diet en Mary benoemd als nieuwe stadsdichters van Zeist

Activiteiten

Het stadsdichtersduo schrijft minimaal acht gedichten per jaar die kunnen worden voorgedragen bij officiële gebeurtenissen in de gemeente. Of gedichten waarin actueel nieuws in de gemeente op een ludieke, kritische of vervreemdende wijze worden belicht. 
Verder schrijft het stadsdichtersduo gedichten en draagt deze voor bij uitvaarten van gemeentewege (‘eenzame uitvaarten’). Ook is het stadsdichtersduo een ambassadeur voor de poëzie in Zeist.
Alle stadsgedichten worden op deze website - en zo mogelijk ook in de Stadspers -  gepubliceerd.

De stadsdichter van Zeist is een initiatief van Stichting Literaire Activiteiten Zeist en kan dankzij een extra bijdrage van de gemeente Zeist worden gerealiseerd.

Stadsgedicht 1: In Zeist Diet Groothuis en Mary Heylema)
Stadsgedicht 2: 4 mei (Diet Groothuis)
Stadsgedicht 3: Dag der Kunsten (Mary Heylema) 
Stadsgedicht 4: Toveren (Diet Groothuis)
Stadsgedicht 5: Groet vandaag een (een rollator) (Diet Groothuis
Stadsgedicht 6: Museumbezoek (Mary Heylema)

Eerste stadsdichter van Zeist: Henjo Hekman (2016-2019)

Zaterdag 13 april nam Literair Zeist met een StadsdichtersEstafette afscheid van Henjo Hekman als stadsdichter van Zeist. HIER zijn de foto's te vinden van deze middag en avond.
Hier zijn de stadsgedichten te lezen die Henjo Hekman schreef van mei 2016 tot en met april 2019. Meer  informatie en toelichting bij zijn stadsgedichten is te vinden op de website van Henjo Hekman. Alle stadsgedichten zijn met een uitgebreide toelichting gepubliceerd in de bundel: Stadsgedichten voor een dorp. De bundel is voor 15 euro te koop in de boekhandels van Zeist en te bestellen via info@literairzeist.nl. Bij verzending per post bedragen de verzendkosten € 4,35.