Juryrapport

De Prijsuitreiking op vrijdagavond 13 november 2020 vond i.v.m. de coronacrisis dit jaar online plaats. 
Hieronder is de film, met de schrijvers die een prijs wonnen of een eervolle vermelding kregen terug te zien:

Juryrapport – korte verhalen – LiteratuurPrijs Zeist 2020

De jury heeft twintig proza-parels uit de ruime vangst van honderdtien korte verhalen gevist (geselecteerd), om deze als kleurrijk veldboeket (gebundeld) te kunnen doorgeven aan de ongeduldige, want gretige, lezers.
Het boeket is samengesteld uit drie prijswinnaars, drie eervolle vermeldingen en veertien bijpassende verhalen. Ontvang de weelderige bos met open armen. . Alsjeblieft!

Over de eervolle vermeldingen

- De opvatting dat korte verhalen te weinig ruimte bieden om echte gebeurtenissen te laten plaatsvinden, echte lagen aan te boren, echte emoties te tonen, echte karakters te laten zien, wordt met dit verhaal naar de prullenbak verwezen. Onzin. Wie zijn best doet de werkelijkheid ’n tikje geweld aan te doen en de bijbehorende fantasie wél toelaat (maar bijna farmaceutisch doseert), die kan een sterk kort verhaal schrijven. Want dat is precies wat hier gebeurt: ingehouden, klein, beeldend én mooi van taal.
Een eervolle vermelding voor Een dagje uit  door Lidwien van Bommel, Bunnik

- In een vlotte, bijna alledaagse, stijl schetst dit verhaal een zondagse gebeurtenis uit de vorige eeuw. Zowel in de kerk (als gast-dominee), als daarna aan tafel (als gast-dominee), speelt de dominee een dominante rol. Hij is als potentaat en opschepper een misplaatst ontzag eisende patjepeeër. De juryvoorzitter heeft als vrijetijds-speurneus zijn boekenkast erop nagekeken en kwam met het hard bewijs dat deze dominee Zelle écht heeft bestaan. . . én zo was! Als het verhaal abrupt stopt, is het aan de lezer om het – of hem – af te maken.
Een eervolle vermelding voor De neef van Mata Hari, door Wim van Dijk, Heiloo.

- Een verhaal om met twee handen beet te pakken. . . en nooit meer los te laten. Maar, wees er vooral voorzichtig mee. De sfeer en leefstijl van een Japans gezin worden, bijna breekbaar, in zachte pasteltinten beschreven. Achter de met rijstpapier beplakte bamboe schuifdeuren is er een gevecht gaande. Tussen de vader met zijn tradities. . . en de dochter, die in het heden leeft. De moeder neemt scherp waar en doet haar best verleden én toekomst met elkaar in het heden te verbinden.
Een eervolle vermelding voor De kleindochter, door Naomi de Noronha, Åkersberga (Zweden)

In de prijzen gevallen

- Is dit nu wat wel fantasy wordt genoemd? Leentjebuur spelen met elementen uit de omringende werkelijkheid, zoals: ouders als gele plakbriefjes in twee verschillende handschriften op de koelkast. Deze laten botsen of vermengen met bedachtigheden. Zoals twee kinderen die samen als sterren op reis door het multiversum willen gaan. Een verhaal als pleidooi voor onschuld. Goed geschreven, mooi uitgewerkt. Met voor oude mensen de waarschuwing – of troost – dat zij gaan slapen om als kinderen weer wakker te worden. Lees zelf maar!
De derde prijs is voor: Andersomvallei, door Olga Ponjee, Soest.

- Het verhaal leest enerzijds als een handleiding voor dwarsdenkers. Wat is er nodig om als zodanig herkend en bejubeld te worden én ‘volgers’ te krijgen? Anderzijds is het een verslag van gebeurtenissen waarin de vinger meedogenloos op oorzaak (ongemak) en gevolg (collectieve verwarring) wordt gelegd. Het verhaal ontleedt de maatschappelijke reacties én ontwikkeling, wanneer de dwarsdenker nieuw licht werpt op het oude zeer van: wachten! Herkenbaar, veel leuke vondsten; humor dus, even aan Godfried Bomans denken. Maar nu modern en visionair!
De tweede prijs is voor: Wacht, door Jaap Lemereis, Amersfoort.

- Elke speler in het winnende verhaal zou kunnen doorgaan voor dwarsdenker en rebel. Tot God zelf aan toe, de almachtige, want die wordt per hoogst persoonlijk overhandigde brief – door een gerechtsdeurwaarder – in staat van beschuldiging gesteld voor een grote natuurramp op aarde. De engel Djibriel, die zijn positie van secretaris Gods dankt aan fenomenen als management, reorganisatie en protocollen. De hemelpoort die nog steeds dient als sluis waar alle stervelingen doorheen moeten, als het zover is, maakt ook al een vervallen indruk. Kortom: het is een rommeltje daarboven. De originaliteit, het bizarre, het dwarsdenken van de schrijver zélf, de alledaagsheid van het allerhoogste. . . Dat moet beloond worden!
De eerste prijs is voor: Aldurend aansprakelijk, door Jacob Dens, Turnhout.(België)

De jury feliciteert de schrijvers van harte met hun publicatie in deze bundel, hun eervolle vermelding, of hun prijs!
De lezers wordt veel plezier gewenst met dit kleurrijk veldboeket aan nieuw proza.

Als juryleden traden op:
- Henjo Hekman, voorzitter, adviseur Literair Zeist, eerste stadsdichter van Zeist.
- Eelco Rommes, winnaar Literatuurprijs Zeist 2016 (kort verhaal).
- Hanneke Verbeek, dichter en bestuurslid Literair Zeist.

Met dank aan de jurysecretaris voor het juryrapport;
Fred Penninga, dichter, adviseur Literair Zeist, erelid Vereniging TAALPODIUM en lid van het Utrechts Stadsdichtersgilde.

De verhalen van bovenvermelde zes schrijvers zijn opgenomen in de bundel, daarnaast werden nog 14 andere verhalen geselecteerd voor de bundel: 

 • Jack de Knipper - Annette* Akkerman, Maarssen
 • De bloem en de bamboestruik - Andes Alberts, Eindhoven
 • Schemering - Mhiera den Blanken, Zeist
 • Terug van weggeweest - Gino Dekeyzer, Assebroek (België)
 • Een keerpunt - Henriëtte Gaillard, Amersfoort
 • De honger van St. Simeon - Samantha Janssen, Herveld
 • Barbiepop - S. Janssen, Arnhem
 • Hemelspiegel - Peter Kerklaan, Leiden
 • Rolvast - Henk de Klerck, Amersfoort
 • Familietrekje - Nanny Luijsterburg, Amersfoort
 • De vlucht - Jaap van der Molen, Zwolle
 • Vrolijke voetjes - Hans Lucien Roosen, Brussel (België)
 • Ontboezemingen - Truus Rozemomd, Utrecht
 • De kus - Lysan van Winden, Zeist.