Reglement LiteratuurPrijs Zeist 2022

Reglement LiteratuurPrijs Zeist 2022

 • Iedere deelnemer mag slechts één gedicht insturen.
 • Gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn.
 •  Inzendingen mogen tot en met de datum van de prijsuitreiking (18 november 2022) niet elders (ook niet op internet) zijn gepubliceerd.
 • Omvang: maximaal 33 regels inclusief witregels, titel en naam dichter. Maximale posities op een regel 50, inclusief spaties en leestekens.
 • Het thema is naar eigen keuze.
 • Inzendtermijn: vanaf 1 maart tot uiterlijk 31 juli 2022.
 • Inzenden:
  * gedicht in vijfvoud per post (vier exemplaren voor de juryleden en de jurysecretaris en één exemplaar voor de administratie); geen naamsvermelding bij het gedicht. Op een apart papiertje vermelden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en titel gedicht. Dit briefje los bijsluiten bij de vijf exemplaren van het gedicht en sturen naar:
  LiteratuurPrijs Zeist 2022, t.a.v. de jurysecretaris, Nijenheim 6024, 3704 BH Zeist.
  * en bovendien voor de digitale administratie per e-mail het gedicht als bijlage in WORD sturen naar lpzeist@gmail.com, met daarbij in het onderwerpsveld alleen de titel van het gedicht. In de tekst van de e-mail zelf: naam, adres, telefoonnummer, de titel van het gedicht vermelden
 • Bij het ontbreken van de naam- en adresgegevens doet het ingezonden gedicht niet mee.
 • Met het inzenden van het gedicht verkrijgt de organisatie het recht tot publicatie.
 • De auteursrechten van de ingezonden gedichten blijven eigendom van de auteur.
 • De jury bestaat uit direct of indirect bij de Stichting Literaire Activiteiten Zeist (SLAZ) betrokkenen of door de SLAZ aangezochte deskundigen: Fred Penninga, lid van het Stadsdichtersgilde Utrecht, Kees van Domselaar, dichter/schrijver en Nanny Luijsterburg, dichter/schrijver/beeldend kunstenaar. Ton Stok, bestuurslid van Literair Zeist, vervult de rol van jurysecretaris.
 • Prijzen: een hoofdprijs van 350 euro, een tweede prijs van 250 euro en een derde prijs van 150 euro. Daarnaast wordt er nog een aantal gedichten door de jury bekroond met een eervolle vermelding. In totaal zullen er dertig gedichten worden gepubliceerd in de gedichtenbundel van de LiteratuurPrijs Zeist 2022. Deze bundel wordt op de avond van de prijsuitreiking gratis verstrekt aan alle dichters die met een gedicht in de bundel zijn vertegenwoordigd.
 • De dichters van de geselecteerde gedichten krijgen de gelegenheid hun ingezonden gedicht voor te lezen tijdens de slotavond waarop de prijzen worden uitgereikt.
 • De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagavond 18 november 2022 tijdens een feestelijke bijeenkomst in het theater van De Klinker (bibliotheek/muziekschool), Markt 1 te Zeist.
 • De uitslagen worden na 18 november ook via de website van SLAZ (www.literairzeist.nl) en de lokale media bekend gemaakt.
 • De genomineerden worden persoonlijk geïnformeerd over en uitgenodigd voor de prijsuitreiking. 
 • De organisatie van de LiteratuurPrijs Zeist 2022 is in handen van de Stichting Literaire Activiteiten Zeist (SLAZ) in samenwerking met Vereniging TAALPODIUM en KunstenHuis Idea (waarvan de bibliotheek in Zeist onderdeel is).
 • Bestuursleden van de SLAZ, bestuurders en medewerkers van de bibliotheek in Zeist en leden van de jury zijn uitgesloten van deelname.
 • Over de stand en gang van zaken én over de juryuitspraak wordt niet gecorrespondeerd.
 • In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van de SLAZ