Reglement LiteratuurPrijs Zeist 2016

Vanaf 1 maart 2018 wordt hieronder het reglement voor de LiteratuurPrijs Zeist 2018 gepubliceerd

 • Iedere deelnemer mag slechts één verhaal insturen.
 • Verhalen moeten in het Nederlands geschreven zijn.
 • Inzendingen mogen tot en met de datum van de prijsuitreiking (18 november 2016) niet elders (ook niet op internet) zijn gepubliceerd.
 • Lengte: maximaal 1000 woorden, inclusief de titel.
 • Het thema is naar eigen keuze.
 • Inzendtermijn: tot uiterlijk maandag 1 augustus 2016.
 • Inzenden:
  • verhaal in vijfvoud; geen naamsvermelding bij het verhaal. Op een apart papiertje vermelden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, titel verhaal en aantal woorden. Dit briefje los bijsluiten bij de vijf exemplaren van het verhaal en per post sturen naar:
   Literair Zeist - LiteratuurPrijs Zeist 2016, t.a.v. Jantsje de Boer, Markt 1, 3701 JZ Zeist.
  • en bovendien voor de administratie per e-mail het verhaal als bijlage in WORD sturen naar lpzeist@gmail.com met daarbij in het onderwerpsveld alleen de titel van het verhaal vermelden. In de e-mail zelf: naam, adres, telefoonnummer, de titel en het aantal woorden van het verhaal vermelden
 • Bij het ontbreken van de naam- en adresgegevens doet het ingezonden verhaal niet mee.
 • Met het inzenden van het verhaal verkrijgt de organisatie SLAZ het recht tot publicatie.
 • De auteursrechten van de ingezonden verhalen blijven eigendom van de auteur.
 • De jury bestaat uit direct of indirect bij de Stichting Literaire Activiteiten Zeist (SLAZ) betrokkenen of door de SLAZ aangezochte deskundigen: Paulien de Bruijn (neerlandica), Jeanette Kramp/Saskia de Waal (Boekhandel De Nieuwe Boekerij, Zeist) en Fred Penninga (schrijver/dichter en adviseur SLAZ)
 • Prijzen: een hoofdprijs van 300 euro, een tweede prijs van 200 euro en een derde prijs van 100 euro. Daarnaast worden er nog een aantal verhalen door de jury bekroond met een eervolle vermelding. In totaal zullen er twintig verhalen worden gepubliceerd in de verhalenbundel van de LiteratuurPrijs Zeist 2016. Deze bundel wordt op de avond van de prijsuitreiking gratis uitgereikt aan alle schrijvers die met een verhaal in de bundel zijn vertegenwoordigd.
 • De auteurs van de genomineerde verhalen (prijswinnaars en eervolle vermeldingen) krijgen de gelegenheid hun ingezonden verhaal voor te lezen tijdens de slotavond waarop de prijzen worden uitgereikt.
 • De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagavond 18 november 2016 tijdens een feestelijke bijeenkomst in het theater van De Klinker (bibliotheek/muziekschool), Markt 1 te Zeist.
 • De uitslagen worden na 18 november ook via deze website en de lokale media bekend gemaakt.
 • De genomineerden worden persoonlijk geïnformeerd over en uitgenodigd voor de prijsuitreiking.
 • De organisatie van de LiteratuurPrijs Zeist 2016 is in handen van de Stichting Literaire Activiteiten Zeist (SLAZ) in samenwerking met Vereniging TAALPODIUM en Bibliotheek Idea Zeist.
 • Bestuursleden van de SLAZ en medwerkers van Bibliotheek Idea Zeist en leden van de jury zijn uitgesloten van deelname.
 • Over de stand en gang van zaken én over de juryuitspraak wordt niet gecorrespondeerd.
 • In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van de SLAZ.