Reglement Literatuurprijs Zeist 2024

Reglement Literatuurprijs Zeist 2024

 • Iedere deelnemer mag slechts één verhaal insturen.
 • Verhalen moeten in het Nederlands geschreven zijn en er is geen thema waaraan de inzendingen moeten voldoen.
 • Inzendingen mogen tot en met de datum van de prijsuitreiking (22 november 2024) niet elders (ook niet op internet) zijn gepubliceerd
 • Omvang: maximaal 1000 woorden inclusief de titel. 
 • Inzendtermijn: 1 maart tot uiterlijk 18 augustus 2024.
 • Inzenden:
  Per e-mail
  het verhaal als bijlage in een WORD bestand sturen naar lpzeist2024@gmail.com, daarbij in het onderwerpsveld alleen de titel van het verhaal vermelden. Dit is van belang omdat de inzendingen anoniem beoordeeld zullen worden.
  In de e-mail zelf:
  naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de titel van het verhaal, het aantal woorden en, voor de statistische verwerking, geslacht en geboortedatum vermelden.
 • Bij het ontbreken van deze gegevens komt het ingezonden verhaal niet in aanmerking voor jurering.
 • Met het inzenden van het verhaal verkrijgt de organisatie het recht tot publicatie.
 • De auteursrechten van de ingezonden verhalen blijven eigendom van de auteur.
 • De jury bestaat uit direct of indirect bij de Literair Zeist betrokkenen of door Literair Zeist aangezochte deskundigen: Henny Verheijden (neerlandica, adviseur Literair Zeist), Karin Horst (Eemland bibliotheek, schrijver), juryvoorzitter Fred Penninga (adviseur Literair Zeist, dichter/schrijver, kleine uitgever en presentator). Ton Stok (bestuurslid Literair Zeist, neerlandicus) is jurysecretaris.
 • De jury beoordeelt de geanonimiseerde inzendingen.
 • De jurysecretaris heeft geen rol bij de feitelijke beoordeling.
 • De juryvoorzitter schrijft een juryrapport over de inzendingen van de genomineerden. Dit wordt gepubliceerd in de bundel met geselecteerde verhalen en na de uitreiking op de website van Literair Zeist geplaatst.
 • De namen van de prijswinnaars, de schrijvers die een eervolle vermelding ontvingen worden na 22 november via de website van Literair Zeist (www.literairzeist.nl) en de lokale media bekend gemaakt.
 • Op de website worden ook de verhalen van de prijswinnaars en die van de schrijvers die een eervolle vermelding ontvingen gepubliceerd
 • Prijzen: een hoofdprijs van 350 euro, een tweede prijs van 250 euro en een derde prijs van 150 euro. Daarnaast wordt er nog een aantal verhalen door de jury bekroond met een eervolle vermelding. Deze verhalen en nog een aantal door de jury geselecteerde verhalen (in totaal 20) worden gepubliceerd in de bundel van de Literatuurprijs Zeist 2024. Deze verhalenbundel wordt op de avond van de prijsuitreiking gratis uitgereikt aan alle schrijvers die met een verhaal in de bundel zijn vertegenwoordigd.
 • De prijswinnaars, de eervolle vermeldingen en de andere geselecteerde verhalen worden pas tijdens de uitreikingsavond bekend gemaakt.
 • De schrijvers van de genomineerde verhalen (prijswinnaars en eervolle vermeldingen) krijgen de gelegenheid hun ingezonden verhaal voor te lezen tijdens de slotavond waarop de prijzen worden uitgereikt.
 • De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagavond 22 november 2024 tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Torenlaantheater, Torenlaan 38 , 3701 VK Zeist
 • Aanvang van de avond is 19.30 uur
 • De genomineerden worden uiterlijk een maand voor de prijsuitreiking persoonlijk geïnformeerd over en uitgenodigd voor de prijsuitreiking.
 • De organisatie van de Literatuurprijs Zeist 2024 is in handen van Literair Zeist met medewerking van Vereniging TAALPODIUM.
 • Direct betrokkenen bij de organisatie van de wedstrijd zijn van deelname uitgesloten.
 • De organisatie stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing van inzendingen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel ontstaat beslist de organisatie.
 • Over de stand en gang van zaken én over de juryuitspraak wordt niet gecorrespondeerd.
 • Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG): wij hanteren de wetgeving van de AVG die op 25 mei 2018 is ingegaan. De verstrekte persoonsgegevens van deelnemers en hun ingezonden teksten worden alleen gebruikt in het kader van de in deze reglementen beschreven schrijfwedstrijd. Zij worden maximaal vier jaar na de uitreiking bewaard voor een goede afwikkeling én uitnodiging voor de volgende editie van de proza schrijfwedstrijd.
 • In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van Literair Zeist.

Meer informatie over de Literatuurprijs Zeist: info@literairzeist.nl of Literair Zeist, Brugakker 1001, 3704KV Zeist.