Bestuur en Adviseurs

Bestuur
Voorzitter: Hannelore Cator
Secretaris: Ludy Visser
Penningmeester: Onno Jonker
Bestuurslid: Ad van Strien
Bestuurslid: Saskia de Waal
Bestuurslid: Mathee Valeton


Adviescommissie
Henjo Hekman
Fred Penninga
Theo de Rijk
Henny Verheijden


Vertegenwoordiging vanuit Bibliotheek Idea Zeist: 
Jelle Verhoeks

Vertegenwoordiging vanuit VerenigingTaalpodium Utrecht/Zeist:
Geerten van Gelder

Uitvoerend secretaris
Jantsje de Boer