Samenwerking en sponsoren

Stichting Literaire Activiteiten Zeist ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Zeist.
Daarnaast ontvangt Literair Zeist op aanvraag van diverse fondsen aanvullende financiële bijdragen.

Literair Zeist werkt nauw samen met Bibliotheek Idea Zeist. Dit betreft de ontmoetingen met schrijvers, de  leesgroepen, Boek & Film, de Literatuurquiz en de LiteratuurPrijs Zeist. 

Verder werkt Literair Zeist samen met Taalpodium Utrecht/Zeist, de boekwinkels in Zeist, Boek & Theater Zeist, de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ), CultuurZeist, Kunstenhuis Zeist/De Bilt en incidenteel met andere culturele en maatschappelijke organsiaties in Zeist.